Aanmelden
Prijslijst

Vergoedingen 2018

 

Generalistische Basis GGZ

Vanaf januari 2014 is er veel veranderd in de geestelijke gezondheidszorg. De termen eerstelijns- en tweedelijnszorg zijn komen te vervallen. De GGZ wordt nu ingedeeld in drie categorieën:

 

• Huisartsenzorg met praktijkondersteuning GGZ (POH-GGZ)

• Generalistische Basis GGZ

• Gespecialiseerde GGZ

 

Angst en Trauma Gouda biedt behandelingen aan die vallen onder de Generalistische Basis GGZ. Deze zorg is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige psychische stoornissen.

 

Zorgprestaties

U kunt binnen de Generalistische Basis GGZ gebruik maken van verschillende zorgprestaties: kort, middel of intensief. Dit zijn zorgpakketten waaruit u de benodigde zorg vergoed krijgt. Uw psycholoog deelt u op basis van uw klachten en de ernst daarvan bij één van deze prestaties in. Dat gebeurt op basis van het intakegesprek en de diagnose die gesteld wordt. Elke prestatie heeft een maximumtarief:

 

Prestatie Kort         € 487,26

Prestatie Middel     € 830,23

Prestatie Intensief  € 1301,85

 

Vergoedingen

Angst en Trauma Gouda heeft voor 2018 met alle zorgverzekeraarsgroepen contracten afgesloten*. De behandelprestaties worden daardoor volledig vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Er is sprake van vergoeding indien er een DSM stoornis (diagnose) bij u is vastgesteld die onder verzekerde zorg valt. Zorgverzekeraars maken een scheiding tussen psychische klachten en psychische stoornissen. Als uw klachten tijdens de intakefase niet blijken te voldoen aan de criteria van een DSM stoornis, wordt u terugverwezen naar de huisarts. Er wordt dan een onvolledig behandeltraject (€ 198,88) in rekening gebracht. Dit is eveneens het geval als uw klachten ernstiger blijken dan gedacht en behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ behoeven.

 

Een aantal DSM stoornissen, zoals de aanpassingsstoornissen, sommige enkelvoudige fobieën of rouwproblematiek, wordt door de zorgverzekeraars uitgesloten van vergoeding. Wanneer dit het geval is, is er sprake van niet verzekerde zorg die valt onder een zogenoemde onverzekerde prestatie (OVP). De kosten daarvan zijn voor uw eigen rekening en worden per maand in rekening gebracht. Het sessietarief dat in dit geval gehanteerd wordt is €90,00. Soms worden deze kosten vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Dit kan u terugvinden in uw polis.

 

In 2018 bedraagt het wettelijk verplichte eigen risico €385,- per jaar. Als dit nog niet verrekend is met andere verkregen zorg, wordt dit door uw zorgverzekeraar in mindering gebracht op uw vergoedingen.

 

* Met uitzondering van Caresq, waar Be Sure, Promovendum, National Academic en Iptiq onder vallen.