Aanmelden

Verwijzers

 

Generalistische Basis GGZ

Zoals u ongetwijfeld weet is de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) per 1 januari 2014 omgevormd naar een stelsel met een ‘generalistische basis GGZ’ en een ‘gespecialiseerde GGZ’. Het doel van deze stelselwijziging is een passende behandeling op de juiste plaats. Patiënten met lichte klachten worden geholpen binnen de huisartsenzorg. Behandeling van lichte tot matige, niet complexe psychische stoornissen vindt plaats in de generalistische basis GGZ. Patiënten met complexe stoornissen worden geholpen in de gespecialiseerde GGZ.

 

Angst en Trauma Gouda is aangesloten bij de coöperatie PSY-MH en biedt psychologische hulp binnen de generalistische basis GGZ. U kunt patiënten doorverwijzen indien er sprake is van (het vermoeden van) een DSM angststoornis. Afhankelijk van de ernst van de problematiek, het risico, de complexiteit en het beloop van de klachten, komen zij vervolgens -op basis van diagnostiek door Angst en Trauma Gouda- in aanmerking voor een Behandeling Kort, Middel of Intensief.

 

U kunt Angst en Trauma Gouda consulteren voor het adequaat doorverwijzen van uw patiënten naar de generalistische basis GGZ. Ook kunt u onderstaand verwijsschema raadplegen.

 

 

Problematiek

U kunt patiënten met de volgende problematiek doorverwijzen naar Angst en Trauma Gouda:

• Acute stressstoornis en posttraumatische stressstoornis (PTSS)

• Paniekstoornis 

• Enkelvoudige fobie

• Sociale angststoornis

• Gegeneraliseerde angststoornis (piekerstoornis)

• Obsessieve compulsieve stoornis (dwangstoornis)

• Hypochondrie

 

Behandelingen

Angst en Trauma Gouda werkt met de volgende evidence based therapieën:

• Cognitieve Gedragstherapie (CGt)

• Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

• ACT, Positieve Psychologie en Oplossingsgerichte therapie

• Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP)

• E-health / begeleide zelfhulp

 

Vergoedingen

De behandeling van bovenstaande DSM-V angststoornissen wordt geheel of grotendeels vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeringswet. Het wettelijk verplichte eigen risico van €385,- per jaar wordt door de zorgverzekeraar in mindering gebracht op de vergoedingen.

 

De verwijsbrief dient te vermelden dat het om een psychische stoornis gaat, zoals vermeld in de DSM, en dat u verwijst naar de generalistische basis GGZ.

 

Zie voor meer informatie de folder “Informatie voor verwijzers van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten” van de NVVP.