Aanmelden

Verwijzers

 

Generalistische Basis GGZ

Angst en Trauma Gouda biedt behandelingen aan binnen de Generalistische Basis GGZ. Hieronder vallen lichte tot matige, niet complexe, psychische stoornissen. Patiënten kunnen niet bij mij terecht als de klachten ernstig en/of complex zijn, de patiënt al een uitgebreide hulpverleningsgeschiedenis heeft of als er sprake is van ernstige verslavingsproblematiek, crisisgevoeligheid, een ernstige eetstoornis of complex / meervoudig trauma. Angst en Trauma Gouda heeft helaas niet de juiste expertise in huis als de hulpvraag ligt bij de behandeling van een autisme spectrumstoornis, ADHD, een (ernstige) persoonlijkheidsstoornis of een psychotische stoornis. 

 

U kunt patiënten doorverwijzen indien er sprake is van (het vermoeden van) een DSM angststoornis. Afhankelijk van de ernst van de problematiek, het risico, de complexiteit en het beloop van de klachten, komen zij vervolgens -op basis van diagnostiek door Angst en Trauma Gouda- in aanmerking voor een Behandeling Kort, Middel of Intensief.

 

U kunt Angst en Trauma Gouda consulteren voor het adequaat doorverwijzen van uw patiënten naar de generalistische basis GGZ. Ook kunt u onderstaand verwijsschema raadplegen.

 

 

Problematiek

U kunt patiënten met de volgende problematiek doorverwijzen naar Angst en Trauma Gouda:

• Acute stressstoornis en posttraumatische stressstoornis (PTSS)

• Perinataal trauma en verlies (rondom zwangerschap en bevalling)

• Paniekstoornis 

• Enkelvoudige fobie

• Sociale angststoornis

• Gegeneraliseerde angststoornis (piekerstoornis)

• Obsessieve compulsieve stoornis (dwangstoornis)

• Hypochondrie

• Gestagneerde rouwverwerking

 

Behandelingen

Angst en Trauma Gouda werkt met de volgende evidence based therapieën:

• Cognitieve Gedragstherapie (CGt)

• Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

• Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

• Metacognitieve therapie

• Elementen uit de Schematherapie (Schemagerichte CGt)

• Lichaamsgerichte technieken

 

Vergoedingen

De behandeling van bovenstaande DSM-V angststoornissen wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeringswet. Het wettelijk verplichte eigen risico van €385,- per jaar wordt door de zorgverzekeraar in mindering gebracht op de vergoedingen.

 

De verwijsbrief dient te vermelden dat het om een psychische stoornis gaat, zoals vermeld in de DSM, en dat u verwijst naar de generalistische basis GGZ.

 

Zie voor meer informatie de folder “Informatie voor verwijzers van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten” van de NVVP.