Aanmelden

Werkwijze

 

Aanmelden

Om ja aan te melden kun je het aanmeldformulier op de website invullen, een e-mail sturen aan info@angstentraumagouda.nl of bellen naar het nummer 06 3752 4313.

Na aanmelding wordt er binnen een week telefonisch contact met je opgenomen om kort je reden van aanmelding door te spreken. Hierbij wordt een inschatting gemaakt of je inderdaad bij Angst en Trauma Gouda op de juiste plek bent met je klachten en hulpvraag.

 

Intake

De behandeling begint met een intakegesprek. Dit is een kennismakingsgesprek van een uur waarin je klachten en hulpvraag uitgebreid verhelderd worden. Ook krijg je informatie over de praktijk en de vormen van behandeling. Soms blijken de klachten ernstiger dan gedacht en zal ik je terugverwijzen naar je huisarts. Die kan je vervolgens doorverwijzen naar de Specialistische GGZ.

 

Behandelplan

Na het intakegesprek stel ik een persoonlijk behandelplan voor je op. Iedereen heeft zijn eigen, unieke verhaal en daar past een behandelplan op maat bij. Hierin worden de diagnose, behandeldoelen, methoden en geschatte duur van de behandeling vastgelegd. In het tweede gesprek wordt besproken of het behandelplan aan je wensen voldoet en wordt dit ondertekend.

 

Behandeling

Je huidige situatie en klachten vormen in principe het uitgangspunt van de behandeling. Als het nodig of wenselijk is, wordt je verleden bij de behandeling betrokken. Bijvoorbeeld om meer inzicht te krijgen in hoe je klachten zijn ontstaan en waarom deze steeds terugkeren of om ingrijpende ervaringen uit het verleden te verwerken.

 

In de behandeling wordt gebruik gemaakt van effectieve methoden uit verschillende therapiestromingen (zie behandelingen), die aansluiten bij je klachten, situatie en de persoon die je bent. Zo ontstaat er een op maat gesneden behandeling.

 

Tijdens de behandeling werken jij en ik als team samen aan je klachten. In veel gevallen krijg je oefeningen of opdrachten mee die je tussen twee sessies in kunt uitvoeren. De combinatie van de gesprekken in de praktijk en de oefeningen in je eigen omgeving geeft het beste therapieresultaat.

 

Wanneer dit aansluit bij je klachten en wensen kan de behandeling de vorm krijgen van:

  • Begeleide exposure: samen met mij zoek je stapsgewijs de situaties of plekken op die angst bij je oproepen.
  • Begeleide zelftherapie: een groot deel van de behandeling doe je zelfstandig met een zelfhulpboek of een online training.
  • Thuisbehandeling: de behandeling vindt (deels) bij je thuis of in je eigen omgeving plaats, als juist daar belangrijke gedragspatronen doorbroken moeten worden.

 

Tussentijds evalueren we of de behandeling naar wens verloopt en passen we het behandelplan eventueel aan.

 

Einde behandeling

Meestal zal de behandeling bestaan uit 5 tot 12 sessies van 60 minuten. Dit is onder andere afhankelijk van de ernst van je klachten en van je inzet. Op een gegeven moment zullen we in overleg toewerken naar afsluiting van de behandeling. We besteden dan aandacht aan het voorkomen van terugval in de oude klachten of gedragspatronen. Tijdens de laatste sessie evalueren we de behandeling.