Aanmelden

Werkwijze

 

Aanmelden

Om u aan te melden kunt u het aanmeldformulier op de website invullen, een e-mail sturen aan info@angstentraumagouda.nl of bellen naar het nummer 06 3752 4313.

Na aanmelding via de website, e-mail of voicemail wordt er binnen een week telefonisch contact met u opgenomen om kort uw reden van aanmelding door te spreken. Hierbij wordt een inschatting gemaakt of u inderdaad bij Angst en Trauma Gouda op de juiste plek bent met uw klachten en hulpvraag.

 

Intake

De behandeling begint met een intakegesprek. Dit is een kennismakingsgesprek van 1 à 1,5 uur waarin uw klachten en hulpvraag uitgebreid verhelderd worden. Ook krijgt u informatie over de praktijk en de vormen van behandeling. Soms blijken de klachten ernstiger dan gedacht en zal u worden terugverwezen naar uw huisarts. Die kan u vervolgens doorverwijzen naar de Gespecialiseerde GGZ.

 

Behandelplan

Na het intakegesprek wordt een persoonlijk behandelplan voor u opgesteld. Hierin worden de diagnose, behandeldoelen, methoden en geschatte duur van de behandeling vastgelegd. In het tweede gesprek wordt besproken of het behandelplan aan uw wensen voldoet en wordt dit ondertekend.

 

Behandeling

Uw huidige situatie en klachten vormen het uitgangspunt van de behandeling. Alleen als het nodig of wenselijk is, wordt uw verleden bij de behandeling betrokken. Bijvoorbeeld om meer inzicht te krijgen in hoe uw klachten zijn ontstaan of waarom deze steeds terugkeren.

 

In de behandeling wordt gebruik gemaakt van effectieve methoden uit verschillende therapie- stromingen (zie behandelingen), die aansluiten bij uw klachten, situatie en de persoon die u bent. Zo ontstaat er een op maat gesneden behandeling.

 

Tijdens de behandeling werken therapeut en cliënt als team samen aan uw klachten. In veel gevallen krijgt u oefeningen of opdrachten mee die u tussen twee sessies in kunt uitvoeren. De combinatie van de gesprekken in de praktijk en de oefeningen in uw eigen omgeving geeft het beste therapieresultaat.

 

Wanneer dit aansluit bij uw klachten en wensen kan de behandeling de vorm krijgen van:

  • Begeleide exposure: samen met de psycholoog zoekt u stapsgewijs de situaties of plekken op die angst bij u oproepen.
  • Begeleide zelftherapie: een groot deel van de behandeling doet u zelfstandig met een zelfhulpboek of een online training.
  • Thuisbehandeling: de behandeling vindt (deels) bij u thuis of in uw eigen omgeving plaats, als juist daar belangrijke gedragspatronen doorbroken moeten worden.

 

Tussentijds evalueren we of de behandeling naar wens verloopt en passen we het behandelplan eventueel aan.

 

Einde behandeling

Meestal zal de behandeling bestaan uit 5 tot 12 sessies van 45 tot 60 minuten. Dit is afhankelijk van de ernst van uw klachten. Op een gegeven moment zullen we in overleg toewerken naar afsluiting van de behandeling. We besteden dan aandacht aan het voorkomen van terugval in de oude klachten of gedragspatronen. Tijdens de laatste sessie evalueren we de behandeling.